Discovering the world one day at a time!

Posts tagged ‘Pune’

Har ek Volunteer .. :)

Credit :Written by Someone from pune Team 🙂

A volunteer

Har Ek Volunteer Zaruri Hota Hai…

Har Ek Volunteer Zaruri Hota hai 😉

Chai k liye jaise Toast hota hai,

Waise har ek volunteer zaruri hota hai.

Koi Sunday morning ko late Follow-Up mein aaye,

Koi Satsang ki bich bhaag jaye!

Ek tere Gyan ko lecture kahe,

Aur ek har chhoti cheez ke liye JGD kare!

Koi nature se ‘Kaffa’,

Koi ‘Pitta’ hota hai,

Par har ek volunteer zaruri hota hai!

Ek ghadi ghadi mail kare, par kabhi kabhi Seva kare,

Ek kabhi kabhi mail kare, aur har ghadi Seva kare!

Koi Gyan ka ghoomta phirta satellite,

Koi din raat rahe Maun mien light.

Koi Butterfly, koi Seva Warrior hota hai,

Par har ek volunteer zaruri hota hai!

Koi junior volunteer,

koi senior volunteer,

Koi DSN volunteer, koi YES+ volunteer,

Koi koi poora seva sambhalne wala irreplaceble Guru Star hota hai!

Koi time se pehle Seva finish kare,

Koi TTC ke just pehle Seva kare!

Koi teacher baane ke liye bheja khaye,

Koi teacher banke bhi khushi nahi paaye!

Koi always Happy, koi Sad hota hai,

Par har ek volunteer zaroori hota hai!

Koi Satsangi aur koi Blue Star hota hai,

Par har ek volunteer Zaruri Hota Hai!!

Tag Cloud

%d bloggers like this: